martes, 25 de septiembre de 2012

Objectius del Taller

Aquest taller es composa de quatre nivells diferenciats per la seva dificultat:
  1. BÀSIC: 35 exercicis enfocats a ubicar les tecles. Velocitat mínima de 50 ppm, el nivell d'encerts ha de ser superior al 65%.
  2. INTERMIG: 101 exercicis, començant per paraules soltes fins arribar a frases curtes. Al final del nivell comencen a escriure en anglès. Velocitat mínima: 75 ppm
  3. AVANÇAT: 105 exercicis, ja més llargs, alternant, de cinc en cinc, català, castellà i anglès. Velocitat mínima: 100 ppm.
  4. PRO: últim nivell amb 50 exercicis. A cada un d'ells es canvia d'idioma entre els tres esmentats. Textos llargs. Velocitat mínima: 120 ppm.

Les velocitats mínimes són orientatives, ja que la evolució de cada alumne és diferent. Els paràmetres dels progressos queden enregistrats a l'ordinador del professor amb una còpia de seguretat online. Les lliçons, excepte el nivell Bàsic, que vé inclós amb el programa, es troben penjades a Google Docs i no es poden editar ni modificar, només visualitzar des de qualsevol dispositiu. Cada trimestre els pares reben un informe amb detalls sobre la evolució del seu fill/a. A final de curs obtindran un diploma acreditatiu del nivell assolit.